Google Reklamları

  • Satışa yönelik reklam verme

  • Google Adwords reklamlarının hedef odaklı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Google’ da yer alan hedef kitle satın almaya yönelik arama yapan kullanıcılardır. Google Adwords reklamlarının da bu kitleye yönelik direkt reklamlar olması satışa yönelik bir reklam metodu olduğunu ortaya koyar. Bu bağlamda Google Adwords reklamları markaların dijital pazarlamada avantaj sağladığı bir reklam yöntemi olarak kullanılmaktadır.
  • Kontrol edilebilir maliyet

  • Google Adwords küçük ölçekli veya büyük ölçekli marka olması fark etmeksizin oldukça hesaplı bir reklamlama metodudur. Reklam veren Google Adwords’ de önceden belirlenmiş bir bütçe ile üst limit belirleyebilir. Bununla birlikte anlık olarak kampanyalarını durdurabilme ve başlatabilme avantajına sahiptir. Maliyet bakımından markaların fayda sağlayabileceği bir reklam metodudur.
  • Esnek yapı

  • Google Adwords’ de marka reklam kampanyalarını, duyurularını, anahtar kelimelerini anlık olarak takip edebilir. Ve değişen, fark edilen trendlere göre düzenleme yapabilir. İstenilen zamanda reklamların durdurulup sonra devam ettirilebilme özelliğinin yanı sıra tüm bunların hızlı ayarlama özellikleri ile kısa sürelerde gerçekleştirilebilmesi Google Adwords’ u diğer reklam metotları arasında avantajlı olarak ön plana çıkarır.
  • Ölçülebilir ve analiz edilebilir raporlama

  • Özellikle geleneksel reklam yöntemlerinden ve diğer dijital reklam yöntemlerinden daha detaylı raporlama özelliği reklam veren markaya büyük avantaj sağlamaktadır. Reklam veren marka Google Adwords reklamları ile oldukça detaylı verilere kolaylıkla sahip olabilir. İlerleyen süreçte nasıl bir strateji üzerine reklam oluşturması gerektiğinde en doğru bilgiyi Google Adwords’ un bu özelliği ile edinebilir.
  • Kontrollü Erişim

  • Google Adwords dil, şehir gibi hedef belirleme özellikleri ile markanın reklamını hitap ettiği hedef kitleye yönelik yayınlayabiliyor. Bu sebeple erişim oranı dijital medyada yüksek olan Google Adwords’ un daha etkili bir hal almasını sağlıyor ve markaların bu reklam yöntemi ile etkileşim oranını arttırmasında avantajlı kılıyor.